Apple Trophy

Propozice

Apple trophy vyjadřuje ocenění pro hráče petanque, který potvrdil svoji dovednost a herní univerzálnost v pěti na sobě nezávislých petanque soutěžích, pořádaných klubem Japko. Vítěze Apple trophy stanoví delegát ceny na základě těchto stanov.

Článek 1.

Držitel ocenění je určen dle umístění v daném roce v těchto hodnocených soutěžích: Jablonecká placka, Jablonecká vyrážka, Supermele, Jablonecká liga, Jablonecká jednička.

Článek 2.

Každý hráč, který se zúčastní alespoň jedné soutěže uvedené v článku 1, je automaticky zařazen do hodnocení pro udělení Apple trophy. Pokud se hráč nechce o cenu ucházet, nahlásí svůj požadavek delegátovi ceny a jeho výsledky nebudou započítány.

Článek 3.

Hráč nemusí být členem klubu Japko. Pro udělení putovního Apple trophy však musí každý oceněný uvést kontaktní údaje a po uplynutí stanovené doby jej předat zpět delegátovi pro vyhlášení nového ročníku.

Článek 4.

Hráč je bodově ohodnocen za každou z uvedených soutěží v článku 1. Udělené body se následně sečtou a hráč s jejich nejvyšším počtem se stává držitelem Apple trophy. Pokud bude více hráčů se stejným součtem bodů, rozhoduje větší počet nejvýše dosaženého umístění z hodnocených soutěží. V případě opět nerozhodného stavu, se vyhodnocuje sestupně počet následujícího nejvyššího umístění až do určení vítěze. Nebude-li i nadále možné vítěze stanovit, rozhodne vzájemný los.

Článek 5.

Body jsou za hodnocené soutěže vyjma Jablonecké ligy přiděleny rovnocenně dle následujícího klíče: Vyhodnocuje se vždy prvních osm míst určených dle stanov (v případě nejasnosti dle pořadatelů) jednotlivých soutěží. Za první místo v dané soutěži je uděleno 8b. Za místo o stupeň nižší vždy o 1bod méně. Pokračuje se sestupně až do místa osmého, za který je přidělen 1b. Jestliže je stanoveno méně než prvních osm míst, je neobsazeným pozicím přiděleno 0 bodů. Pokud se dva a více týmů umístí na stejném místě, dostávají shodný počet bodů určených pro dané umístění. U soutěže Jablonecké ligy se postupuje obdobně, počet přidělených bodů je však dvojnásobný a poté vydělený počtem členů týmu.

Článek 6.

Vyhlášení a předání ocenění Apple trophy probíhá na výroční schůzi klubu Japko.

Článek 7.

V situaci jež není přesně uvedena v některým z článků, nebo v případě protestu hodnocených hráčů má rozhodující právo delegát ceny. Jeho rozhodnutí je závazné a nelze měnit. Je též precedentní a je zaneseno do stanov pro nadcházející ročník.

Článek 8.

Delegáta ceny stanovuje prezident, vždy před započetím první z hodnocených soutěží v daném roce.

2014

PořadíSuperMeleLiga dvojicLiga jednotlivcůPlackaVyrážkaCelkem
1Vojta774725
2Petr87823
3Kubrt256821
4Naďa1136314
5Tomík8513
5Krišpa8513
7Miloš459
8Markéta5319
9Ondra88
10Kuchy268
11Jana437
12Black516
13Vaisik325
14Jarda44
15Ondráš33
16Jardith22
16Zuzka22
16Šárka P.22
19Martin11

2015

PořadíSuperMeleLiga dvojicLiga jednotlivcůPlackaVyrážkaCelkem
1Ondra7773630
2Kuchy1527722
3Milan84719
4Tomík58619
5Kubrt254415
6Miloš64212
7Vaisik8311
7Petr8311
9Black3519
10Roman88
11Jardith358
12Šárka448
13Krišpa77
14Jana66
15Johny55
16Klára415
17Naďa325
18Jarda44
18Vojta44
20Luboš213
21Šárka P.22

2016

PořadíSuperMeleLiga dvojicLiga jednotlivcůPlackaVyrážkaCelkem
1Black4576224
2Ondra483520
3Milan87318
4Vaisik385218
5Miloš57416
6Krišpa445316
7Tomík6814
7Vojta8614
9Roman7714
10Jardith751114
11Kubrt6612
12Markéta189
13Jarda246
14Kuchy66
15Mrožík325
16Turban314
17Martin11

2017

PořadíSuperMeleLiga dvojicLiga jednotlivcůPlackaVyrážkaCelkem
1Tomík8785331
2Milan6862729
3Vaisik7738227
4Kuchy554620
5Kubrt523515
6Vojta6814
7Miloš4812
8Black1719
9Markéta77
10Ondra347
11Krišpa55
11Šárka P.55
11Martin55
14Jardith145
15Zuzka44
15Mrožík44
17Jarda33
18Klára11